Mensen bewegen, reageren op hun omgeving, richten zich op en moeten evenwicht bewaren.

Ze hebben eigen, specifieke kenmerken.

 

 Behandelen met "zachte" technieken


Een manuele behandelmethode, die niet uitgaat van theoretisch geconstrueerde bewegingsmodellen waaraan een individu moet voldoen, maar waarbij het individu zelf als uitgangspunt geldt en waarbij het momentane individuele klachtenpatroon als behandelmodel wordt gehanteerd.

De uitvoering van de manuele behandelvorm geschiedt niet middels "harde" kraaktechnieken, maar met "zachte" mobiliserende handgrepen die binnen de fysiologische bewegingsgrenzen van het gewricht blijven.

Grondlegger van de Arthropraxie is de heer Henk Quaadvliet, als voormalig docent verbonden aan de School voor Manuele Therapie te Utrecht ten tijde van haar oprichter G. v.d. Bijl sr.